Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Đối Mặt Với Thử Thách
1.797.812 1.252 16.966

Đối Mặt Với Thử Thách

Truyện tranh Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc
588.702 439 17.093

Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc

Truyện tranh Chúa Tể Tam Giới
16.954.177 1.306 51.878

Chúa Tể Tam Giới

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
15.806.375 1.602 50.084

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Trường học ngục tù
6.155.074 819 7.480

Trường học ngục tù

Truyện tranh Tà Du Ký
3.259.985 791 19.378

Tà Du Ký

Truyện tranh Koi Shita No De, Haishin Shite Mita
1.751.850 1.443 15.480

Koi Shita No De, Haishin Shite Mita

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
17.031.960 2.198 58.309

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Cuộc sống trả ơn của nàng rồng Tohru!
400.187 187 5.376

Cuộc sống trả ơn của nàng rồng Tohru!

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
2.356.733 885 41.249

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể
5.989.900 1.148 33.618

Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
17.469.182 4.166 79.575

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Kengan Omega
8.010.347 1.572 16.101

Kengan Omega

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
47.186.261 18.113 73.799

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Citrus Plus
1.006.075 1.364 5.196

Citrus Plus

Truyện tranh Người Đẹp Và Quái Thú
1.142.915 174 15.703

Người Đẹp Và Quái Thú

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
565.907 99 1.730

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Nguyên Tôn
93.054.954 21.065 154.458

Nguyên Tôn

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
337.237 79 1.271

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Ngộ Xà
387.680 384 6.902

Ngộ Xà

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
42.825.715 3.421 75.443

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
35.870.484 4.818 96.734

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai
399.930 908 14.593

Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai

Truyện tranh Shikabane-Gatana
44.360 40 2.385

Shikabane-Gatana

Truyện tranh Bố Vạn Năng
905.441 579 16.310

Bố Vạn Năng

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
101.675.234 19.007 160.406

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
733.940 858 30.779

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai

Truyện tranh Return Survival
5.788.773 1.718 30.370

Return Survival

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
15.889.235 1.717 49.241

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Ta Mở Ra Con Đường Giết Thần Tại Dị Giới
184.636 217 11.543

Ta Mở Ra Con Đường Giết Thần Tại Dị Giới

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
8.217.591 2.895 50.777

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Người Thương Thuyết Cõi Âm
196.314 105 4.631

Người Thương Thuyết Cõi Âm

Truyện tranh Người Đưa Thư Vô Hạn
9.822.275 1.270 30.438

Người Đưa Thư Vô Hạn

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
52.344.489 6.415 158.876

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Kẻ Ăn Hại Triều Minh
4.908.167 2.689 38.236

Kẻ Ăn Hại Triều Minh

Truyện tranh Bị Dạy Dỗ Thành Thánh
3.919.202 1.766 56.160

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Bình luận mới