Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện hot

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
23.073.617 7.853 147.222

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
409.614.484 69.577 306.303

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
9.204.251 2.313 39.163

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
17.283.921 7.163 94.669

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
205.026.074 27.129 195.069

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
75.585.512 29.113 181.174

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
30.790.364 5.233 106.478

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
73.011.969 4.827 106.305

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
7.523.450 2.091 31.765

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
22.684.876 18.713 130.318

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
48.922.223 19.413 180.744

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
30.108.572 21.778 72.097

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
34.242.281 9.551 109.668

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
53.923.630 4.737 133.475

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
29.710.813 8.463 109.289

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Friendzone
19.089.826 4.257 63.211

Friendzone

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
26.187.133 6.123 108.700

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
23.852.559 7.272 56.735

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Đưa mami về nhà
96.649.825 61.029 174.982

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
10.048.197 4.590 45.493

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
54.380.309 8.068 94.220

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh The dungeon Master
5.222.473 1.510 30.751

The dungeon Master

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
102.876.166 22.776 207.223

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Tôi viết sách để thăng cấp
8.234.836 1.226 38.996

Tôi viết sách để thăng cấp

Truyện tranh Con tim rung động 2
28.921.825 19.467 110.037

Con tim rung động 2

Truyện tranh Nguyên Tôn
109.929.366 23.865 188.999

Nguyên Tôn

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
19.999.248 2.253 62.874

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
18.163.647 13.508 47.054

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
48.567.054 19.328 178.848

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
42.792.302 17.060 150.661

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
42.255.025 25.688 189.848

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
68.783.832 18.224 193.954

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
35.612.478 4.579 111.141

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
53.067.476 15.273 73.979

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Tu La Võ Thần
56.000.507 5.349 131.712

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
11.527.987 1.502 52.100

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
71.909.665 13.616 120.785

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
70.260.158 7.372 87.605

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
6.856.374 2.334 71.705

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
17.902.617 5.333 47.493

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
38.216.179 8.925 103.625

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
63.494.536 9.193 98.707

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Đảo Chết Chóc
10.784.260 3.159 24.461

Đảo Chết Chóc

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
22.889.732 5.696 41.849

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
49.385.587 9.534 76.821

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
19.476.584 2.577 70.143

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
64.925.567 7.305 151.038

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
110.112.995 37.713 172.506

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống