Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nguyên Long
32.753.260 4.661 84.943

Nguyên Long

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
2.846.467 764 55.385

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!
2.148.018 594 34.197

Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
28.674.233 3.607 90.066

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Nụ Cười Của Ngươi Ngọt Đến Mức Làm Gãy Tám Cái Răng Của Ta
20.530 29 1.872

Nụ Cười Của Ngươi Ngọt Đến Mức Làm Gãy Tám Cái Răng Của Ta

Truyện tranh Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ
185.691 117 14.093

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
3.073.114 585 53.355

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Khế Ước Của Ác Ma
721.284 225 16.934

Khế Ước Của Ác Ma

Truyện tranh Thứ Nữ Công Lược
100.849 59 6.259

Thứ Nữ Công Lược

Truyện tranh Tôi trở thành tổ tông của 5 vị đại lão
529.938 95 13.360

Tôi trở thành tổ tông của 5 vị đại lão

Truyện tranh Tự Cẩm
6.197.344 3.021 44.219

Tự Cẩm

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
4.190.119 713 70.482

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
5.243.745 1.801 78.957

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!
9.909 13 811

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Truyện tranh Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều
3.702.496 858 47.200

Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
7.659.356 1.240 63.998

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
365.510 297 20.052

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu
46.148 34 4.939

Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
2.347.229 595 19.671

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
16.970.402 5.494 55.153

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
12.046.971 2.420 53.589

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
9.215.941 4.268 38.847

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
7.637 22 2.063

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Đây Không Muốn Cung Đấu Mà
256.552 183 10.717

Đây Không Muốn Cung Đấu Mà

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
48.225.017 7.339 66.347

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Người Hầu Của Tôi
649.020 89 9.942

Người Hầu Của Tôi

Truyện tranh Một Đêm Với Hoàng Đế
1.056.370 186 32.793

Một Đêm Với Hoàng Đế

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
1.801.015 741 15.866

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Cưng Chiều Đại Lão 3 Tuổi Rưỡi
3.216.627 468 49.802

Cưng Chiều Đại Lão 3 Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
2.053.324 528 54.310

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Kẻ Tạo Ra Nữ Phản Diện
3.125.228 565 61.404

Kẻ Tạo Ra Nữ Phản Diện

Truyện tranh Kiều Phu Có Hỉ
664.230 486 16.536

Kiều Phu Có Hỉ

Truyện tranh Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi
890.037 359 21.511

Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi

Truyện tranh Nữ Công Tước Với Tâm Hồn Trống Rỗng
405.701 42 6.735

Nữ Công Tước Với Tâm Hồn Trống Rỗng

Truyện tranh Nhật kí học tập của Hắc Liên Hoa
186.389 52 8.414

Nhật kí học tập của Hắc Liên Hoa

Truyện tranh Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm
1.336.954 259 28.067

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
34.599.272 4.376 106.078

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
1.189.980 637 23.375

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
2.877.925 1.755 76.545

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng
343.735 228 17.894

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
574.083 180 14.855

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
494.489 218 23.755 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá
149.214 82 14.963

Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
4.321.021 453 19.406

Bất Bại Quyền Ma

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
52.107.019 6.359 157.639

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Võ Lâm đệ nhất đầu bếp
1.725.273 513 16.029

Võ Lâm đệ nhất đầu bếp

Truyện tranh Linh Nhận Truyền Thuyết
17.264.307 4.360 27.813

Linh Nhận Truyền Thuyết

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
6.201.189 1.539 61.073

Thái Hậu Quân Hạ Thần