Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác
92.095 66 4.431

Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
75.577.429 29.110 181.157

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
9.199.168 2.311 39.107

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
30.778.900 5.224 106.425

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Nãi Ba Là Chiến Thần Mạnh Nhất
2.373.397 813 30.578

Nãi Ba Là Chiến Thần Mạnh Nhất

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
73.004.352 4.826 106.285

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
7.520.106 2.089 31.752

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
937.280 196 2.504

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
22.675.227 18.710 130.292

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới
1.055.178 650 28.739

Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới

Truyện tranh Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta
1.275.024 1.393 42.805

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Truyện tranh Đai Ca Trở Lại Tuổi 16
2.247.598 355 13.287

Đai Ca Trở Lại Tuổi 16

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
48.908.553 19.412 180.691

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
30.098.950 21.776 72.039

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ
2.402.201 1.250 52.010

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Truyện tranh Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư
2.697.245 2.145 28.404

Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư

Truyện tranh Chí Tôn Trọng Sinh
13.625.354 958 51.286

Chí Tôn Trọng Sinh

Truyện tranh Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá
769.977 339 34.980

Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá

Truyện tranh Đại Đạo Triều Thiên
70.891 230 2.795

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện tranh Thú Thụ Bất Thân
2.574.109 1.401 25.429

Thú Thụ Bất Thân

Truyện tranh Ma Vương Trở Lại
837.086 903 24.375

Ma Vương Trở Lại

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
597.856 145 1.962

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
10.642.670 3.844 65.915 Đủ bộ

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Bổn Tiên Tu Hậu Cung Đạo
29.108 65 2.832

Bổn Tiên Tu Hậu Cung Đạo

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
4.857.870 1.607 51.935

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
34.235.617 9.550 109.648

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Phi Kiếm Vấn Đạo
2.659.589 918 29.009

Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
29.263.090 8.445 149.231

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Vết Cắn Trí Mạng
1.109.680 161 20.052

Vết Cắn Trí Mạng

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Độ Kiếp
641.419 381 21.868

Bắt Đầu Từ Độ Kiếp

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
29.301.549 3.379 74.957

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
28.112.093 1.693 69.117

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
53.916.833 4.736 133.453

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
14.691.980 2.075 47.243

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
409.581.659 69.575 306.290

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà
442.571 338 13.022

Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà

Truyện tranh Siêu Thần Hẹn Hò Cùng Hoa Khôi
232.566 335 10.901

Siêu Thần Hẹn Hò Cùng Hoa Khôi

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
1.674.158 370 3.181

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Ta Là Thương Thiên
417.739 156 11.278

Ta Là Thương Thiên

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
29.703.941 8.455 109.285

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu
2.269.276 479 22.318

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
26.180.752 6.121 108.682

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
5.233.702 1.774 42.267

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
8.923.655 1.167 52.745

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
16.101.838 3.556 65.021

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!
2.241.678 1.578 21.526

Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
4.639.749 627 40.276

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Người Chơi Siêu Mạnh
119.704 204 10.151

Người Chơi Siêu Mạnh