Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 1
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 2
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 3
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 4
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 5
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 6
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 7
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 8
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 9
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 10
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 11
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 12
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 13
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 14
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 15
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 16
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 17
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 18
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 19
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 20
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 21
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 22
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 23
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 24
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 25
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 26
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 27
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 28
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 29
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 30
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 31
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 32
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 33
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 34
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 35
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 36
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 37
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 38
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 39
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 40
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 41
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 42
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 43
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 44
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 45
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 46
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 47
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 48
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 49
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 50
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 51
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 52
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 53
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 54
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 55
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 56
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 57
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 58
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 59
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 60
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 61
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 62
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 63
Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ chap 8 - Trang 64
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Pham Danh Thành viên 8 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Chịch xong cái mạnh lên liền thế đi chịch nốt mấy nhỏ kia lên làm thánh cmn luôn đi ảo vãi c💩
 • Author
  𝙲̷𝚞̷ồ𝚗̷𝚐̷ ♋𝚃̷𝚑̷ầ𝚗̷ Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  ảo ma liền emo
Author Trả lời
Vẻ Vui Thành viên 8 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Chơi nhau cho tăng sức mạnh rồi
Author Trả lời
Con Chhi Thành viên 19 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Quần áo đâu?? Nếu cởi ra thì mặc lại đc, còn nếu cới mà k mặc lại dc thì chỉ có tác giả cố tình vẽ thế
Author Trả lời
Cường Chen Thành viên 21 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Sư muội mông thặc chắc chắn emo
Author Trả lời
Arkerman Levi Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
Không biết về sau main có thịt các chị của nó không mình hy vọng là có :((
 • Author
  Nguyễn Mạnh Hà Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Không đâu bạn TQ kiên kỵ loạn luân nên ko dc roi
Author Trả lời
@ Thành viên 23 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Đéo bao h main thịt sư tỷ nhá sư tỷ đều có crush hết rồi
Author Trả lời
Vương Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
ầu yế
Author Trả lời
Anh Già Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Thời của ngày xưa , bản thân thik là có thể trao thân dc r a ~~~ , ta cũng ước ...
Author Trả lời
not cac Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
t cú thấy ko thích con sư muội á còn ae thì saoemo
 • Author
  Hội Trưởng - Hiệp hội chống NTR HÀN XẺNG Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  Bạn thử nghĩ đi, 1 người con gái hết lòng yêu thương bạn từ nhỏ đến lớn, cho dù bạn ở lúc khó khăn nhất lúc bạn chiệu mọi sĩ nhục còn thua cả ăn mày thì cô ấy vẫn bên bạn, lúc bạn trở mình đến thời cơ thì làm người sao có thể không cưới cô ấy!
 • Author
  not cac Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  ý kiến của bạn hay đấyemo
Author Trả lời
Vonguyennghiahiep Bi Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Tiếp đi áp ơi
Author Trả lời
Trần Minh Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Chưa kịp mặc đồ cẩn thận đã bị mang ra ngoài =))))))
Author Trả lời
Quỷ Tổ Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Cứ cách 12 cháp main thịt 1 lần emo
Author Trả lời
Ngô Lĩnh Bake Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Ồi ôi ms chap 12 đã thịt 1 em r sau này thanh niên có thịt lun mấy tỷ tỷ của nó ko :))
 • Author
  🔯Tạc_Thiên_Bang~ "Đế Tiên"~ Nham Sâm Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đoán xem emo
Author Trả lời
không biết Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
trong hồ lô 1s bên ngoài =1 tiếng bên trongemo
Author Trả lời
Loli FBI Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
đồng đội đánh nhau bạt mạng tụi nó trong hồ lô abc xyz hay lắm tác giả