Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 1
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 2
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 3
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 4
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 5
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 6
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 7
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 8
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 9
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 10
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 11
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 12
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 13
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 14
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 15
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 16
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 17
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 18
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 19
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 20
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 21
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 22
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 23
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 24
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 25
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 26
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 27
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 28
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 29
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 30
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 31
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 32
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 33
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 34
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 35
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 36
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 37
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 38
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 39
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 40
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 41
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 42
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 43
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 44
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 45
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 46
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 47
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 48
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 49
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 50
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 51
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 52
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 53
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 54
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 55
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 56
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 57
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 58
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 59
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 60
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 61
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 62
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 63
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 64
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 65
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 66
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 67
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 68
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 69
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 70
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 71
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 72
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 73
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 74
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 75
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc chap 53 - Trang 76
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hề Lú Thành viên 4 giờ trước Chapter 34 Báo vi phạm
Ờm cho mình hỏi cái tập 34 lè na9 bao nhiu tủi dợ???
Author Trả lời
Hồng Tie Thành viên 22 giờ trước Chapter 54 Báo vi phạm
Do conditinhyeu đang quật đó chị gái ơi 🤭
 • Author
  Tsubami Sayori Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Chuẩn bị có cơm tó để ăn rồi mn ơi 😊
Author Trả lời
Bon༟ ᵇˣᵍ Thành viên 22 giờ trước Chapter 54 Báo vi phạm
nhiều ng bảo Clete và Hoàng đế đầu tiên là người yêu của nhau cho đến khi Hoàng đế chết
thế Hoàng Đế bắt cá hai tay à hay sao mà lại có hậu duệ trong khi hậu duệ đó éo phải con của Clete nguyên chủ
ảo thật đóemo
 • Author
  Nguyễn PhAnk Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  ủa có 1 lần nu9 cho bt là hoàng đé đầu tiên đấy chỉ lợi dụng bả thôi mà, đoạn gần cuối ss1 ấy
Author Trả lời
noob Thành viên 23 giờ trước Chapter 54 Báo vi phạm
ú oẹ ú oẹ, sến thấy moẹ
Author Trả lời
Anyorra Hille Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Mọi ng ưi, mik tìm truyện thể loại: Manhwa, ngôn tình, nam chính mong muốn độc chiếm nữ chính, hoàng gia (Nếu có thể thì công tước)
 • Author
  Chang Nè Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  Ảdu vjp cho ké với =))
 • Author
  Nguyễn PhAnk Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  ta đã cướp đêm đầu tiên của nam chính, hài kinh luôn ý, đọc về đoạn sau thì hơi buồn tí
 • Author
  ๖ۣۜ мιєッ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Trở Thành Vợ Của Nam Chính Phế Vật
  Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
Author Trả lời
Vy Dương Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
rồi nu9 dính thính rồi
Author Trả lời
PN tlinh Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Nam chính cười gian quá aaaaa ~~
Author Trả lời
depressed -16-year-old-girl Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
xin mấy bộ nuôi anh thuở nhỏ để lớn đc anh thịt kỉu này với ạ ÙwÚ
 • Author
  Hề Lú Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  À bạng ơi mình bt có mí bộ này à
    -Dưỡng dịch vi hoạn ( bộ này nhóm up hơi bị nhảy cóc)
    -Tôi đã nuôi dưỡng bạn thời thơ ấu thành bạo chúa
    -Bệ hạ xin đừng gi*t thần nữa ( bộ này mình hk bít có hay hk)
    -Trọng sinh bá sủng nhiếp chính vương quá mạnh mẽ ( nếu bạng hk ngại xem nét dẻ)
   ... 
   ...
   ...
   ...
   ...
   ...
  Òm sorry bẹng nha mình bít có nhiu thui hè. Mong bạng thong cẻm cho mình ngheng
 • Author
  Hề Lú Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  À mà bạng dô thể loại ngôn tình á chọn mấy cái kiểu baba gì đó chắc sẽ có
Author Trả lời
T là gái đấy Đừng có gọi t là thak :>> Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Conditinhyeu tới rồiiiii
Author Trả lời
Saa • Bủh Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Mé cừi sảng =)))))
Author Trả lời
Hạo Nguyệt Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Đúng là cho hổ vào hang mà nuôi lang bị thịt mà
Author Trả lời
Huy Gia Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Nuôi chồng lớn lên để được chồng thịt:')
Author Trả lời
Ngoz đang ế Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
sau vài trăm trăm năm chị tui cũng bt yêu remo
Author Trả lời
Đế ☬ Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
cụ nuôi cháu lớn lên cháu thịt cụ
 • Author
  Mãi yêu anh, Nam Khang Bạch Khởi . Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ôii :)))
 • Author
  Phương Nóng Tính Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  emo Đc của ló cụ 10 nghìn tuổi cũng ko sao chỉ cần còn đẹp là còn.... nhiều trai =))
Author Trả lời
Nguyen Anh Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Chị bị dính con đũy t.iu r ấy