Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 1
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 2
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 3
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 4
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 5
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 6
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 7
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 8
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 9
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 10
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 11
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 12
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 13
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 14
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 15
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 16
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 17
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 18
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 19
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 20
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 21
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 22
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 23
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 24
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 25
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 26
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 27
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 28
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 29
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 30
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 31
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 32
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 33
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 34
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 35
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 36
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 37
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 38
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 39
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 40
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 41
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 42
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 43
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 44
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 45
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 46
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 47
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 48
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 49
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 50
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 51
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 52
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 53
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 54
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 55
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 56
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 57
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 58
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 59
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 60
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 61
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 62
Người Trên Vạn Người chap 22 - Trang 63
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Uso Dayo Thành viên 15 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Sans :D???
Author Trả lời
Nguyá»…n Tuấn Anh Thành viên 1 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
༄ŤửŤrúcČhânŇhân࿐ Thành viên 1 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Xin vĩnh biệt cụ
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Moon Starer [...] Thành viên 3 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
What the fuck!!!! Toàn sánh ngang thần ko
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Moon Starer [...] Thành viên 3 giờ trước Chapter 31 Báo vi phạm
Tạc Thiên Bang??? What the fuckkkm
Author Trả lời
Nguyen Thienan Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Cho mik xin tên mấy thể loại manhua tấu hài như vầy vs
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Moon Starer [...] Thành viên 3 giờ trước Chapter 30 Báo vi phạm
Toang rồi ông giáo ạ
Author Trả lời
Nguyen Thienan Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Cho mik xin tên mấy thể loại truyện tấu hài như vầy
Author Trả lời
Sơn Chánh Bang-Uiop-Thành Viên Thành viên 4 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
hôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà x  
Tác giả:    ❄ ๖ۣۜCẩm๖ۣۜLý ๖ۣۜNgư ❄
Author Trả lời
❄ ๖ۣۜCẩm๖ۣۜLý ๖ۣۜNgư ❄ Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
hôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emo
 • Author
  Sơn Chánh Bang- Im Shicos-Chủ bang Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm

  hôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà xông vào chửi, đmá emohôm trước t độc có bảo thể loại nhân vật phụ não bổ này t xem thấy hơi chán thôi, đéo ai bảo truyện này chán đâu, chưa nhắc đến truyện chán, mẹ nó thế mà có mấy thằng đéo đọc kĩ mà x
  Tác giả: ❄ ๖ۣۜCẩm๖ۣۜLý ๖ۣۜNgư ❄
Author Trả lời
Bạch Khởi Thành viên 5 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Tác giả chịu khó vẽ mấy mặt meme vl emo
Author Trả lời
Lê Hường Thành viên 6 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Thk lày gọi main là aba mà m dám động vào aba của nó thì bai bai bạn nhé :V
Author Trả lời
kyrigaza kazuto Thành viên 7 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Có truyện nào hài hài vs main bá như này ko cho mk xin vs
emo
 • Author
  Huỳnh Văn Nhật Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  sức mạnh của ác thần
Author Trả lời
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! Thành viên 9 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Ra nhanh tác giả ơi emo
Author Trả lời
Hảo hán Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Truyện chữ là Nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần( chap 41 ở tranh là 111 bên chữ ) Sắp xếp chương ở chữ với tranh nó sẽ khác nhau.
 • Author
  Guriha Guri Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Good chốp you.