Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta
218.507 370 16.536

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
5.894.572 770 39.453

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Anh Hùng Dũng Cảm
14.938 47 2.663

Anh Hùng Dũng Cảm

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
33.217.820 1.488 85.761

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
7.148.224 2.894 36.097

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám

Truyện tranh Siêu Phàm Tiến Hóa
254.048 366 16.237

Siêu Phàm Tiến Hóa

Truyện tranh Không Thể Trở Thành Main
57.892 104 4.836

Không Thể Trở Thành Main

Truyện tranh Bạch Vương Tọa
1.114.763 269 11.100

Bạch Vương Tọa

Truyện tranh Nguyên Long
32.766.154 4.668 85.046

Nguyên Long

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
50.765.612 6.942 26.255

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Dagashi Kashi
557.820 171 5.013

Dagashi Kashi

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
1.294.406 965 28.925

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
2.863.803 774 55.738

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
53.428.818 6.872 138.236

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
58.040.410 25.976 143.425

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
8.175.400 2.843 19.768

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Tôi Luyện Thành Thần
753.314 403 17.593

Tôi Luyện Thành Thần

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
644.852 496 30.473

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Cầu Cầu, Cho Ta Cắn Một Cái
125.179 606 6.392

Cầu Cầu, Cho Ta Cắn Một Cái

Truyện tranh Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp
5.288.504 1.243 10.090

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Truyện tranh Một thợ săn nhanh nhẹn ở Hokkaido bị ném vào một thế giới khác
176.291 155 8.253

Một thợ săn nhanh nhẹn ở Hokkaido bị ném vào một thế giới khác

Truyện tranh Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen
1.553.180 1.820 11.450

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
15.681.079 2.259 58.458

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
34.068.679 12.334 118.079

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
38.150.077 12.653 138.670

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!
2.155.283 603 34.477

Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

Truyện tranh Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu
994.286 295 24.499

Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu

Truyện tranh Don't cry
3.499.737 1.829 52.958

Don't cry

Truyện tranh I Brought Home A Succubus Who Failed o Find a Job
175.304 126 3.747

I Brought Home A Succubus Who Failed o Find a Job

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
315.432.285 50.576 235.352

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
6.618.477 2.403 54.130

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
2.008.306 5.028 51.065

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
5.501.781 2.288 70.446

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Heroes
5.301 23 202

Heroes

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
28.692.322 3.613 90.176

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
42.028.951 9.800 132.096

Đại Vương Tha Mạng

Bình luận mới